>
>
Energiatuotanto ja alkuperä

Energiatuotanto ja alkuperä

Energiatuotanto ja alkuperä

Uusiutuvan energian edelläkävijä

Kotkan Energia on ollut 2000-luvun alkuvuosista lähtien edelläkävijä bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisessä. Kotkan Energian omasta energiantuotannosta jo yli 60 % on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö on panostanut 2000-luvulla tuotannollisten investointien avulla merkittävästi uusiutuviin polttoaineisiin. Tavoitteemme on kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä tuotannossamme edelleen.

Kotkan Energia tuottaa energiaa Kotkassa ympäri vuoden päävoimalaitoksillaan Hovinsaaren voimalaitoksella ja Hyötyvoimalaitoksella. Molemmat voimalaitokset ovat ns. CHP-laitoksia, eli niissä tuotetaan tehokkaasti yhteistuotantona kaukolämpöä, sähköä ja höyryä. Lisäksi yhtiöllä on Kotkan alueella useita lämpökeskuksia ja pumppaamoja, joiden avulla turvataan lämmön korkea toimitusvarmuus myös kovilla talvipakkasilla ja päävoimalaitosten seisokkien aikana. Lisäksi Kotkan Energia ostaa Kotkamills Oy:ltä ylijäämälämpöä. 

Kotkan Energian energiantuotannossa käytettävät polttoaineet ovat: 

  • Biopolttoaineet, kuten metsähake, kuori ja metsäteollisuuden sivutuotteet
  • Turve
  • Jäte- ja kierrätyspolttoaineet, kuten lajiteltu kotitalousjäte, REF ja teollisuuden rejektit
  • Maakaasu
  • Kevyt polttoöljy

Kotkan Energian kaukolämmön tuotanto oli vuonna 2019 yhteensä 462 GWh jakautuen seuraaviin polttoaineisiin:

0 %
Jätteet
0 %
REF
0 %
Maakaasu
0 %
Biopolttoaineet
0 %
Turve
0 %
Kevyt polttoöljy

Uusiutuvan energian osuus ja päästöt

Vuonna 2019 Kotkan Energian Kaukolämmön päästökerroin oli 84 g/kWh, mikä on valtakunnallista keskiarvoa 150 g/kWh merkittävästi alhaisempi.

Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart