>
>
>
Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitoksen vuotuinen tuotanto:

  • Sähkö 100–150 GWh 
  • Kaukolämpö 300–350 GWh 
  • Prosessihöyry 120 GWh

Hovinsaaren voimalaitos on Kotkan Energian päätuotantolaitos. Hovinsaaren voimalaitos muodostuu biovoimalaitoksesta,  kombivoimalaitoksesta ja apukattilasta. Hovinsaaren biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan metsähaketta, kuorta, purua, metsäteollisuuden sivutuotteita, jyrsinturvetta ja kierrätyspolttoaineita. Kombivoimalaitos ja apukattila käyttävät polttoaineenaan maakaasua. Biovoimalaitos on otettu tuotantokäyttöön vuonna 2004 ja kombivoimalaitos vuonna 1997. Apukattila on uusittu vuonna 2014.

Hovinsaaren voimalaitos on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen voimalaitos, jossa tuotetaan yhteistuotantona sähköä, lämpöä ja höyryä. Voimalaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota savukaasujen puhdistukseen ja muiden ympäristöhaittojen minimointiin.

Hovinsaaren voimalaitoksessa tuotetaan suurin osa Kotkassa käytettävästä kaukolämmöstä. Lämmön oheistuotteena synsyy myös sähköä. Lisäksi voimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä ja sähköä naapurissa sijaitsevalle Danisco Sweeteners Oy:n tehtaalle.

Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart