>
>
Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen

Kuvassa Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Aaltonen

Kotkan Energia noudattaa hallinnossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus, hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja.

Hallitus

Kotkan Energia Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kuusi jäsentä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaista, ja että toimintaa johdetaan vahvistettujen strategioiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Hallituksen jäsenet
Lasse Mustonen Hallituksen puheenjohtaja
Lauri Muranen Hallituksen varapuheenjohtaja
Reija Lipponen Hallituksen jäsen
Antti Lukka Hallituksen jäsen
Tiina Rosberg Hallituksen jäsen
Seija Piipponen-Pekkola Hallituksen jäsen

Hallintoneuvosto

Kotkan Energia Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksestä ja yhtiön kannalta merkittävistä suunnitelmista. 

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena tehtävänään yhtiön operatiivinen johtaminen ja kehittäminen hallituksen asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart