>
>
Teollisuuden sähkönsiirto

Teollisuuden sähkönsiirto

Teollisuuden sähkönsiirto

Karhu Voima Verkon jakeluverkkoalue.

Karhu Voima Verkko Oy:n vikailmoitusnumero
p. 044 7099 750

Ilmakuva Karhulan teollisuuspuistosta.

Karhu Voima Verkko Oy tarjoaa toimitusvarmaa sähkönsiirtoa ja kuituyhteyksiä

Karhu Voima Verkko Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa kahdella eri teollisuusalueella, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella.
Karhu Voima Verkon asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut yritykset. Verkkoon liittyneenä on myös Kymijoen vesivoimalaitoksia, joiden puhtaasti tuotettu sähkö siirtyy teollisuusverkon asiakkaille. Asiakkaanamme on myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitos, joka muuntaa ympäristöystävällisesti yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Karhu Voima Verkko harjoittaa myös omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita asiakkailleen ja operaattoreille.

Lisäksi Karhu Voima Verkko omistaa Fingridin kantaverkosta Mussalon satama-alueelle johtavan 110 kV:n voimajohdon, johon on liitettynä muun muassa puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuottava Mussalon tuulivoimapuisto.

Karhu Voima Verkko Oy:n liiketoiminnan tehtävät ja tavoitteet

Verkon tehtävänä on hoitaa vastuullisesti verkko-omaisuutta ja vastata verkkoliiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä toimitusvarmuudesta.

Verkko pyrkii pitämään yllä Karhulan teollisuuden kilpailukykyä omalta osaltaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen yhdessä teollisuuteen suuntautuneen palveluliiketoimintaa harjoittavan Karhu Voima Palvelu Oy:n kanssa.

Verkko vuokraa sopimuksellisesti omaa kuituverkkoaan suoraan asiakkailleen sekä operaattoreille, jotka tarjoavat nopeita tietoliikenneverkkopalveluja Karhulan teollisuuden yrityksille.

Karhu Voima Verkko Oy on investoinut sähköverkkonsa uusintaan ja modernisointiin viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen. Karhulanniemen vuonna 1938 rakennetun päämuuntamon sähkönjakelulaitteistot ja toinen päämuuntaja (20 MVA) on kokonaan uusittu ja jakelujännitettä nostettu. Tämä parantaa muun muassa Korkeakosken ja Karhulanniemen välisen siirtoyhteyden siirtokykyä ja vähentää siirrossa syntyviä häviöitä.

#wirtaateollisuudelle #kuituateollisuudelle

0 km
Voimajohtoverkkoa
0 km
Maakaapeliverkkoa
0 kpl
Päämuuntajia
0 kpl
Jakelumuuntajia
0 kpl
Sähköasemia ja kytkinlaitoksia

Karhu Voima Verkko Oy tarjoaa toimitusvarmaa sähkönsiirtoa ja kuituyhteyksiä

Karhu Voima Verkko Oy harjoittaa suljetun sähköverkon siirtoliiketoimintaa Kotkassa kahdella eri teollisuusalueella, Karhulan teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella.
Karhu Voima Verkon asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret teollisuusasiakkaat sekä muut yritykset. Verkkoon liittyneenä on myös Kymijoen vesivoimalaitoksia, joiden puhtaasti tuotettu sähkö siirtyy teollisuusverkon asiakkaille. Asiakkaanamme on myös Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimala, joka muuntaa ympäristöystävällisesti yhdyskuntajätteen kaukolämmöksi, teollisuuden höyryksi ja sähköksi.

Karhu Voima Verkko harjoittaa myös omalla verkkoalueellaan valokuituverkon vuokrauspalveluita asiakkailleen ja operaattoreille.

Lisäksi Karhu Voima Verkko omistaa Fingridin kantaverkosta Mussalon satama-alueelle johtavan 110 kV:n voimajohdon, johon on liitettynä muun muassa puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuottava Mussalon tuulivoimapuisto.

Karhu Voima Verkko Oy:n liiketoiminnan tehtävät ja tavoitteet

Verkon tehtävänä on hoitaa vastuullisesti verkko-omaisuutta ja vastata verkkoliiketoiminnasta, sen kehittämisestä sekä toimitusvarmuudesta.

Verkko pyrkii pitämään yllä Karhulan teollisuuden kilpailukykyä omalta osaltaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen yhdessä teollisuuteen suuntautuneen palveluliiketoimintaa harjoittavan Karhu Voima Palvelu Oy:n kanssa.

Verkko vuokraa sopimuksellisesti omaa kuituverkkoaan suoraan asiakkailleen sekä operaattoreille, jotka tarjoavat nopeita tietoliikenneverkkopalveluja Karhulan teollisuuden yrityksille.

Karhu Voima Verkko Oy on investoinut sähköverkkonsa uusintaan ja modernisointiin viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut uudistaa ja parantaa verkon rakenteita ja toimitusvarmuutta asiakkailleen pitkälle tulevaisuuteen. Karhulanniemen vuonna 1938 rakennetun päämuuntamon sähkönjakelulaitteistot ja toinen päämuuntaja (20 MVA) on kokonaan uusittu ja jakelujännitettä nostettu. Tämä parantaa muun muassa Korkeakosken ja Karhulanniemen välisen siirtoyhteyden siirtokykyä ja vähentää siirrossa syntyviä häviöitä.

#wirtaateollisuudelle #kuituateollisuudelle

Karhu Voima Verkon jakeluverkkoalue.

Ilmakuva Karhulan teollisuuspuistosta.

0 km
Voimajohtoverkkoa
0 kpl
Päämuuntajia
0 km
Maakaapeliverkkoa
0 kpl
Jakelumuuntajia
0 kpl
Sähköasemia ja kytkinlaitoksia

Jaa somessa!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart